Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Sideline Cheer Winter · 2018-19 Boys Senior Basketball/Girls Senior Cheerleading Night